El Consell Municipal d’Infància, exemple de participació

La participació infantil com a clau per a la promoció i difusió dels drets de l’infància La participació és un dels nostres pilars bàsics, no solament a nivell intern de la nostra pròpia organització, sinó també en el disseny i execució dels nostres projectes. Entenem la participació com un procés que ens permet conèixer millor […]

Activitats d’oci de qualitat

Des de fa en Impuls ens hem especialitzat en educació en el temps lliure centrada en fomentar els hàbits de participació social, en ensenyar a prendre decisions en grup, a assumir responsabilitats i desenvolupar-les, a saber planificar i organitzar-se amb una transmissió de valors de progrés social: solidaritat, justícia social, igualtat, respecte al medi ambient i tolerància. Les […]

Nova normativa de Voluntariat

El 15 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta norma afecta als projectes de voluntariat d’àmbit o competència estatal i als voluntaris i les entitats de voluntariat que els desenvolupen. La nova normativa aposta per un voluntariat obert, participatiu i intergeneracional, es reconeixen noves formes de voluntariat […]

Canvia de nou la legislació de l’Impost sobre Societats per a les Entitats No Lucratives

Des de finals de febrer de 2015 hi hagué una modificació a la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per la qual les entitats no lucratives parcialment exemptes per l’article 9.3 d’eixa Llei no havien de presentar aquest impost si no superaven els 50.000€ d’ingressos anuals i no feien activitats econòmiques. Això afectava a totes […]