El 15 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta norma afecta als projectes de voluntariat d’àmbit o competència estatal i als voluntaris i les entitats de voluntariat que els desenvolupen.

La nova normativa aposta per un voluntariat obert, participatiu i intergeneracional, es reconeixen noves formes de voluntariat en la realització d’accions concretes o mitjançant les noves tecnologies.

Amb aquesta normativa es pretén crear un marc legal útil i que aculla a tot tipus d’organitzacions, sense limitacions en origen, mesura i àmbit d’actuació, i a totes les persones voluntàries amb independència de la seua motivació i el seu compromís.

També inclou la compatibilitat de la condició de voluntari amb la de soci i la de treballador per compte d’altre en la mateixa entitat de voluntariat, sempre que el voluntariat no es duga a terme durant la jornada laboral.

Com es poden veure afectades les nostres entitats?

  • La llei determina els continguts mínims que hauran de contenir els programes de voluntariat, que seran exigibles  per part de l’Administració quan finance programes de voluntariat.
  • Es detalla també el contingut mínim que haurà d’incloure l’acord de voluntariat a signar entre voluntari i entitat.
  • Les entitats de voluntariat hauran de garantir la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat per a voluntaris majors, amb discapacitat o en situació de dependència.
  • Per als voluntaris amb contacte amb menors, serà requisit no haver sigut condemnat per sentència firme per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tracta o explotació de menors. Es deurà acreditar tal condició amb una certificació negativa del Registre Central de Penats.
  • S’impedeix l’accés a l’activitat voluntària a persones amb antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i identitat sexual de l’un altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris dels quals hagen sigut o puguen ser víctimes d’aquests delictes. En el cas de projectes d’inserció de exreclusos, ha de deixar clar aquestes característiques en el programa de voluntariat.
  • Les Universitats podran establir fórmules de reconeixement acadèmic de les accions de voluntariat, el que pots ser una bona manera de promoure la participació d’entitats de voluntariat dels joves.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *