El projecte ACTIVA L’IES!, aposta per una figura d’animador/a sociocultural dins del centre treballant per aconseguir que els alumnes del centre:

  • Realitzen les seues inquietuds i les seues activitats
  • Augmenten la participació en les activitats al temps lliure que proposa el projecte
  • Implicar als alumnes en la participació dins del centre mitjançant l’activació d’una Associació d’Alumnes, l’Assemblea de delegats o el Consell Escolar
  • Treballar amb tota la comunitat educativa per a educar als alumnes en la responsabilització progressiva i el compromís amb el treball en comunitat
  • Afavorir que els joves siguen més solidaris amb els companys, multiplicant l’ajuda mútua entre ells i sensibilitzar sobre la importància dels Drets Humans i el treball per aconseguir una societat més justa
  • Ser enllaç amb famílies, AMPES, professors, equip directiu i alumnes, per millorar el clima del centre educatiu

Per a més informació i demanar pressupostos pots enviar un correu a info@impuls.onl.