Quan arriba l’estiu moltes són les famílies que troben dificultats a compaginar l’atenció als seus fills i filles que ja gaudisquen de les vacances i la seua jornada laboral. A més, molts pares i mares consideren important que els seus fills i filles aprofiten el temps lliure que tenen per a realitzar activitats lúdiques i educatives, atenent sempre a les seues preferències i motivacions.

Una solució a aquest problema són els campaments, escoles d’estiu o colònies urbanes. En ells es realitzen activitats diverses com tallers mediambientals, activitats esportives, l’aprenentatge d’un idioma o l’ús de les noves tecnologies.

L’èxit d’aquestes activitats radica a donar als/els participants un paper actiu i participatiu dins de la mateixa dinàmica, possibilitant el desenvolupament de la seua autonomia. Aquesta és la tasca que assumeixen els diferents treballadors i treballadores, formats específicament per a això.

No entenem el projecte com una sèrie d’activitats merament lúdiques, sinó que aporten una sèrie de beneficis per als seus participants:

  • beneficis físics: desenvolupen capacitats físiques i capacitats psicomotrius com el control, equilibri, coordinació i percepció.
  • beneficis socials i emocionals: potencien el companyerisme, la sociabilitat i la solidaritat en la convivència diària, estimulen la seua autonomia i responsabilitat en l’assumpció de tasques i normes, fomenten valors socials.
  • beneficis intel·lectuals: afavoreixen la imaginació i la creativitat, permeten conèixer els costums i recursos culturals de cada zona i altres parts del món, aprenen diferents matèries artístiques, esportives i culturals.

Per a més informació i demanar pressupostos pots enviar un correu a jmcosta@impuls.onl.