Pla d’Igualtat

A l’Associació Impuls hem elaborant el I Pla d’Igualtat de l’entitat amb el suport de la Secretaria de l’Estat de Serveis Socials i Igualtat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

A partir de tota la informació recollida al diagnòstic de partida, que ens ajuda a determinar la situació de l’entitat pel que fa a l’escletxa de gènere, s’ha elaborat el I Pla d’Igualtat de l’entitat. L’anàlisi de la realitat ens ha ajudat a definir les actuacions que han acabat reflectides en el pla d’igualtat. S’han recollit les dades dels diferents àmbits que afecten, des de la perspectiva de gènere, a les persones que treballen, fan voluntariat o tenen qualsevol mena de vinculació amb l’entitat. Dades laborals, tipus de contractació, de formacions, treball i conciliació familiar, temes de salut i un llarg etcètera. 

L’Associació Impuls està compromesa amb l’establiment i desenvolupament de polítiques per la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, amb l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, així com la tolerància zero cap a qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i de violències contra les dones. Utilitzem el llenguatge inclusiu i no sexista a les nostres publicacions.

A continuació pots consultar el I Pla d’Igualtat i altres documents rellevants.

I Pla d’Igualtat

Prevenció d’assetjament sexual i per motiu de sexe

Guia de comunicació inclusiva